EKSHUMACJE ZWŁOK

EKSHUMACJA - PRZENIESIENIE SZCZĄTKÓW ZMARŁEGO

W Polsce proceder ten można wykonać tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia. W szczególnych przypadkach można go dokonać także i w innym terminie, ale jedynie za uzyskaniem pozwolenia od Inspektoratu Sanitarnego. Tylko przeprowadzona zgodnie z normami i zasadami ekshumacja jest legalna.

ABY EKSHUMACJA PRZEBIEGŁA PRAWIDŁOWO:

-należy uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu osoby ekshumowanej

-następnie udać się do administracji cmentarza w celu uzyskania pozwolenia na ekshumację i na ewentualne złożenie szczątków w innym miejscu i wniesieniu opłat. Czyli np. jeśli planujemy ekshumację na cmentarzu w Golczewie celem złożenia szczątków również na cmentarzu w Golczewie udajemy się do zarządcy ZUP w Golczewie. Jeżeli miejsce złożenia szczątków planujemy na innym cmentarzu nie podległym ZUP Golczewo ,musimy się udać do odpowiedniego administratora zarządzającego cmentarzem.

-mając akt zgonu i pozwolenia zarządców cmentarzy udajemy się do odpowiedniego Inspektora Sanitarnego celem złożenia wniosku o wydanie decyzji na ekshumację -w naszym wypadku będzie to Powiatowa Stacja Sanitarna w Kamieniu Pomorskim

-po uprawomocnieniu się decyzji  możemy podjąć działania ustalenia terminu ekshumacji